ค้นหาตัวเอง

ค้นหาตัวเอง มีความสุขกับสิ่งที่ทำ แนวคิดดีๆ จากโก้ ภัทรพล ใจเย็น

ค้นหาตัวเอง มีความสุขกับสิ่งที่ทำ แนวคิดดีๆ จากโก้ ภัทรพล ใจเย็น Mr.GayWorld Thailand 2020 ที่โดดเด่นด้วยการนำเสนอแคมเปญ Love and Learn (in Yourself) ที่มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ มีความรักและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น

โก้ ภัทรพล ใจเย็น

โก้ ภัทรพล ใจเย็น Mr.Gay World Thailand 2020 ตัวแทนเกย์ไทยสู่เวทีโลก!

โก้ ภัทรพล ใจเย็น Mr.Gay World Thailand 2020 ตัวแทนเกย์ไทยสู่เวทีโลก! ปลุกกระแสการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิและความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับว่า มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์

เรื่องน่าสนใจ