กทม. เตรียมชู “รถแท๊กซี่” เป็น ทูตวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร ยกย่องคนขับรถแท๊กซี่ เป็นทูตวัฒนธรรมด้านก..

เรื่องน่าสนใจ