พาเที่ยวเทศกาล ลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ Kanamara Matsuri จังหวัดคานางะวะ ประเทศญี่ปุ่น

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนทุกๆ ปี ที่ญี่ปุ่นเขาจะมี..

เรื่องน่าสนใจ