โรงพยาบาลศัลยกรรม

กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร, เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร, เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร, เขตคลองเตย

Kamol Hospital

กรุงเทพมหานคร, เขตวังทองหลาง