แพทย์เตือน ห้ามกินยาพาราเซตามอลครั้งละ 2 เม็ด เพราะเป็นพิษต่อตับ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กำหนดรูปแบบฉ..

เรื่องน่าสนใจ