นายกเทศมนตรีเวนิส แบนงานพาเหรดเกย์ในประเทศ อ้างเป็นงานที่ดู “ไร้ค่า”

ลุยจิ บรุคนาโร นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองเวนิส ประเทศอิ..

เรื่องน่าสนใจ