VS รันเวย์ปีนี้ต้องลุกเป็นไฟ!

Victoria’s Secret รันเวย์ปีนี้ต้องลุกเป็นไฟ! เพราะปีกนางฟ้าจะมาแบบ Rocker!

และในทุกๆ ปีที่เราต้องตื่นเต้นกับโชว์ชุดชั้นในสุดเซ็กซี..

เรื่องน่าสนใจ