“ริว จิตสัมผัส” รุดเสี่ยงทายเหรียญ ! ก่อนรื้อเครื่องเซ่นใต้ต้นโพธิ์โค้ง 100 ศพ

จากกรณีที่สำนักงานเขตจตุจักรต้องการที่ปรับภูมิทัศน์บริว..

เรื่องน่าสนใจ