“สาธารณสุข” ย้ำต้องผลิต “แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว..

in สุขภาพ / สุขภาพและความงาม 21 กุมภาพันธ์ 2017

เรื่องน่าสนใจ